Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer


Fotograf: Johan Westin

Konstnärsnämnden har tagit beslut om att omfördela medel för att kunna stötta fler konstnärer i en tid då många konstnärer drabbas hårt. – Vi gör det vi kan inom vår nuvarande budgetram, för att snabbt kunna stötta fler nu när många konstnärer förlorar stora delar av sina inkomster. Åtgärderna innebär att vi omfördelar en del av medlen för stipendier och bidrag. I dagsläget finns det ingen möjlighet till internationella utbyten och resor, men ett enormt behov av stöttning i andra delar. Vi får många förfrågningar om vi inte kan förstärka antalet arbetsstipendier. Det här är ett sätt att försöka möta efterfrågan från konstnärer och konstnärsorganisationer. I slutändan handlar det om att vi måste arbeta för att det ska finnas ett konst- och kulturliv även efter den här pandemin, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck. 
 
Konstnärsnämnden kommer att dela ut totalt runt 100 extra arbetsstipendier. Arbetsstipendierna kommer att fördelas mellan ansökande inom de ordinarie utlysningarna. Nya utlysningar kommer alltså inte göras i dagsläget.

– Vi kommer fördela pengarna inom de ordinarie utlysningarna eftersom vi prioriterar att få ut så mycket pengar som möjligt snabbt. Vi vill minimera att de här medlen äts upp av administration utan är måna om att de kommer konstnärerna till del, säger Anna Söderbäck. 


Beslutet togs av Konstnärsnämndens styrelseordförande, Ellen Wettmark, den 31 mars, efter föredragning av direktör Anna Söderbäck.

De pengar som nu omfördelas av Konstnärsnämnden är inte en del av det krisstöd till kulturaktörer som regeringen har aviserat.

Kompletterande information angående beslutet :

Konstnärsnämnden omfördelar medel som en krisåtgärd – Vad innebär det?
Konstnärsnämnden arbetar just nu hårt för att underlätta för konstnärer som drabbas av åtgärder som vidtas med anledning av Covid-19. Som ett led i det arbetet har Konstnärsnämnden beslutat att omfördela medel inom befintlig ram. Det betyder att en del av de medel som är avsatta till stipendier och bidrag för internationellt utbyte och resor, som just nu inte kan utnyttjas i lika stor utsträckning som normalt, på grund av det rådande läget, omfördelas och delas ut som  ettåriga arbetsstipendier istället. Cirka 100 extra arbetsstipendier kommer att fördelas. De pengar som nu omfördelas av Konstnärsnämnden är inte en del av det krisstöd på 500 miljoner kronor till kulturaktörer som regeringen tidigare har aviserat.Varför omfördelar Konstnärsnämnden pengar?
Vi nås varje dag av vittnesmål både från enskilda konstnärer och kultursektorn i stort som visar att det finns ett stort behov av extra stöd. Konstnärsnämnden vill göra det vi kan inom ramen för vårt uppdrag och budget.Hur och när kan de extra arbetsstipendierna sökas?
De extra arbetsstipendierna kommer att fördelas inom de utlysningar av arbetsstipendier som redan finns. Vi har valt att omfördela pengar på det här sättet för att minimera kostnaden för administration och få ut så mycket som möjligt av pengarna snabbt, eftersom vi vet att många behöver det. De flesta av de extra arbetsstipendierna kommer att betalas ut innan sommaren.