Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden och Sida: Nytt samarbete förenar kultur och bistånd

Foto:© Abel Gashaw Bethlehem Leul och Genet DemissieEtiopien

Konstnärsnämnden och Sida inleder ett nytt samarbete för att länka ihop kultur- och biståndspolitiska insatser. Konstnärer i Sverige och internationellt ska stödjas för att bidra till biståndsmål inom exempelvis yttrandefrihet och demokratiskt samhällsbyggande. På sikt ska samarbetet bli en del av Sveriges internationella utvecklings- och kultursamarbete.– Kultur är en vital del i en levnadskraftig demokrati och vi på Sida är glada över att kunna inleda samarbetet med Konstnärsnämnden i en tid då det demokratiska utrymmet är utsatt för hot och krymper i många länder. Vi vet att Konstnärsnämnden har mångårig erfarenhet av partnerskap och kapacitetsuppbyggnad, vilket är viktigt både för demokratiutveckling och för att genomföra Agenda  2030, säger Carin Jämtin, generaldirektör på Sida.

Programmet ska bidra till människors rätt till yttrandefrihet och konstnärlig frihet i Sveriges samarbetsländer. Målet är att utifrån ett biståndspolitiskt och demokratiskt perspektiv arbeta för utbyten, partnerskap och kapacitetsbyggande arbete med särskilt fokus på unga generationer.
Grundläggande för arbetet är att utveckla åtgärder och initiativ som är efterfrågade av identifierade partners och utgår från lokala behov och förutsättningar.

– Det här är ett efterlängtat samarbete. Att ge konst och kultur en mer framträdande roll i svenskt utvecklingssamarbete internationellt har länge varit en hjärtefråga för Konstnärsnämnden, säger Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden.

Performance by HAVEIT  © bazament ( HAVEIT collective, Alketa Sylaj, Hana Qena, Vesa Qena, Arbërore Sylaj, at bazament art space)

I det nya samarbetet med Sida ska Konstnärsnämnden utveckla ett internationellt programförslag för kulturpartnerskap och institutionsbyggande tillsammans med flera andra relevanta svenska myndigheter och organisationer, som Filminstitutet, Riksteatern, Skap, Patent- och registreringsverket och Kulturrådet. De svenska parterna ska tillsammans med utländska kollegor bidra med respektive organisations kärnkompetens. Sida och Sveriges ambassader bidrar med betydande kompetens kring den lokala sociala, ekonomiska och politiska kontexten i samarbetsländerna.

För mer information kontakta
artnexus@konstnarsnamnden.se