Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vi vill veta vad just du tycker! Svara gärna på vår korta webbundersökning.

Konstnärsnämnden och Kulturanalys publicerar gemensam metodstudie

Går det att genom befintliga yrkes- och näringskoder följa inkomstutvecklingen för gruppen yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register?

Det är huvudfrågan för en metodstudie som genomförts i samarbete mellan Myndigheten för kulturanalys och Konstnärsnämnden.

Bakgrunden till samarbetet är att båda våra myndigheter har intresse av att belysa olika aspekter av konstnärers villkor. I studien undersöker vi förutsättningarna att identifiera gruppen yrkesverksamma konstnärer med hjälp av yrkes- och näringskoder. Syftet är att genom registerstudier löpande kunna följa inkomstutvecklingen för konstnärerna.