Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden och Kulturanalys publicerar gemensam metodstudie

Går det att genom befintliga yrkes- och näringskoder följa inkomstutvecklingen för gruppen yrkesverksamma konstnärer i SCB:s register?

Det är huvudfrågan för en metodstudie som genomförts i samarbete mellan Myndigheten för kulturanalys och Konstnärsnämnden.

Bakgrunden till samarbetet är att båda våra myndigheter har intresse av att belysa olika aspekter av konstnärers villkor. I studien undersöker vi förutsättningarna att identifiera gruppen yrkesverksamma konstnärer med hjälp av yrkes- och näringskoder. Syftet är att genom registerstudier löpande kunna följa inkomstutvecklingen för konstnärerna.