Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden kraftsamlar med en ny organisation

Konstnärsnämnden kraftsamlar sina resurser till en organisation som kan arbeta ännu mer målinriktat, rättssäkert och transparent. Vår nya organisation möjliggör ett tydligt ledarskap med nära och coachande chefer samtidigt som den stärker medarbetarna och låter dem växa genom ansvar. Vår drivkraft är att se och främja det individuella konstnärskapet. Året 2020 innebar extrema utmaningar för myndigheten. Under pandemin tvingades vi att ställa om stora delar av verksamheten, samtidigt som flera regeringsuppdrag att fördela ut krisstöd tillkom. Behovet av en enkel och tydlig organisationsstruktur blev efter hand allt större.

Den nya organisationen består av två avdelningar:

Avdelningen för analys, utveckling och administration bestående av enheterna:
• Kulturbryggan
• Utredning och analys
• Administration och verksamhetsstöd

Avdelningen för stipendier och internationella program bestående av enheterna:
• Stipendier och bidrag (inklusive de internationella programmen inom dans och musik)
•  IASPIS (internationella programmet för bild- och formkonstnärer)

Efter att den nya organisationen trätt i kraft den 1 mars, införs vår nya visuella identitet stegvis. En annan nyhet är att vi kommer att inrätta en visstidstjänst som Guest Curator på IASPIS. Tjänsten kommer att utlysas inom kort och beräknas vara tillsatt den 1 oktober.

– Vi är glada att kunna sjösätta den här organisationen. Hela myndigheten har varit engagerad i arbetet som pågått under lång tid. Våra medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb. De frilansande konstnärerna har drabbats extra hårt av restriktionerna under pandemin. Det är därför viktigt att säkerställa att vi på ett rättssäkert och transparent sätt kan fortsätta att utföra våra uppdrag. Vårt uppdrag att stödja konstnärer är mer relevant än någonsin och kommer att så vara under lång tid framöver, säger Anna Söderbäck, direktör vid Konstnärsnämnden.

skiss av ny organisation

Skiss över den nya organisationen.

 
Klicka på bilden för att förstora.
Illustration: Martin Frostner.

Pressbilder

ny_orgskiss_webb.png

Länkar

Ny organisation underlag beslut