Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Konstnärsnämnden i Almedalen 2023

Seminarium om stärkta villkor för konstnärer

Kalle Melander/Kultur i Almedalen

Under Almedalsveckan i Visby arrangerade Konstnärsnämnden ett seminarium om hur konstnärers villkor kan stärkas. På vilket sätt kan offentliga finansiärer medverka till förbättrade yrkesvillkor för konstnärer? Och vad kan Sverige lära av andra länders arbete med att stärka konstnärers villkor?

Yrkesverksamma konstnärer är grunden för ett dynamiskt, levande kulturliv. Trots det får konstnärer liten del av den växande ekonomi som är beroende av deras konst. Konstnärers försämrade villkor uppmärksammas nu i internationella rapporter.

I slutet av sommaren släpps rapporten ”The status and working conditions of artists and cultural and creative professionals” med rekommendationer till EU:s medlemsstater om hur de kan stärka konstnärers villkor. Rapporten tas fram av en expertgrupp från medlemsländerna på uppdrag av EU-kommissionen och den är en del av Ministerrådets arbetsplan för kultur 2023–2026.

Varför är det viktigt att fokusera på konstnärers villkor?

– Jag som utövande konstnär kommer från det frilansande fältet, det gör de flesta i vår bransch, säger Robert Fux, skådespelare och Gannevikstipendiat 2022. Nu har jag privilegiet att ha en tillsvidaretjänst men det är oerhört sällsynt och få förunnat. De flesta av oss går i stället mellan jobb och kortare kontrakt. Hur man ska få lönen att räcka är centralt för många och därför är det helt avgörande hur villkoren för konstnärer kan stärkas.

– Frågan om konstnärers villkor står på agendan både i Sverige och i EU, säger Mika Romanus, direktör för Konstnärsnämnden. Det finns ett momentum för dessa frågor nu, det märker jag inte minst här i Almedalen där det diskuteras på en mängd olika håll och kanter. Våra undersökningar visar på en svagare situation för konstnärer med sämre villkor och inkomster. Ur ett konstnärspolitiskt perspektiv är det även en fråga om att bredda mångfalden av röster som kan och vågar satsa på ett konstnärligt yrke.

Stefan Ahlenius har varit en av Sveriges representanter i EU:s expertgrupp som inom kort kommer med rekommendationer och goda exempel i konstnärspolitiska frågor till medlemsstaterna.

– Det finns ett stort behov av att förbättra villkoren för konstnärer, konstaterar Stefan Ahlenius. Stora samhällsförändringar och globala aktörer påverkar konstnärers arbetsvillkor på en mängd områden.  Förhoppningsvis bidrar den här EU-rapporten till att konstnärers yrkesvillkor långsiktigt stärks.

Med på seminariet var också Toby Dennett från Irlands kulturråd som har arbetat strategiskt med att stärka konstnärers villkor, bland annat i policydokumentet ”Paying the artist”.

– Om vi säger oss värdera konsten måste vi samtidigt vara beredda att uppvärdera konstnärerna, säger Toby Dennett. Det är inte rättvist eller hållbart att konstnärer har så dåliga villkor. Inte minst måste vi offentliga aktörer vara förebilder när vi skriver avtal och förhandlar om ersättningar.

Se seminariet i sin helhet på Kultur i Almedalsveckans officiella Playkanal samt i Kultur i Almedalens Youtube-kanal.