Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden fördelar extra arbetsstipendier som en del av krisstödet

2021-09-30

I juni tilldelades Konstnärsnämnden ytterligare 92 miljoner från regeringens krisstöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart. Den 20 september fördelades ca 40,8 miljoner av dessa genom tilläggsbeslut inom ramen för Krisstipendium 3. Det innebär att drygt 700 konstnärer, som tidigare fått avslag på grund av prioriteringar, nu har kunnat tilldelats ett Krisstipendium 3 från Konstnärsnämnden. De medel som återstår efter tilläggsbesluten gällande Krisstipendium 3, kommer att fördelas som extra ettåriga arbetsstipendium inom samtliga konstområden. Dessa arbetsstipendier kommer att underlätta en återstart för yrkesverksamma konstnärer.
 
Konstnärsnämndens styrelse beslutade den 28 september att ca 600 extra arbetsstipendier ska fördelas till konstnärer som har ansökt om arbetsstipendium under 2021. Det är yrkesverksamma konstnärer som på grund av hård konkurrens, fått avslag på sin ansökan vid ordinarie beslut.  De extra arbetsstipendierna kommer att delas ut inom samtliga konstområden och beslutas av Bildkonstnärsfonden, arbetsgruppen för musik, arbetsgruppen för teater och film samt arbetsgruppen för dans och cirkus. Besluten kommer att fattas under slutet av oktober och i början av november. Samtliga konstnärer som beviljas detta extra arbetsstipendium kommer att få besked via e-post efter beslut.
 
Det blir alltså ingen särskild utlysning av de extra arbetsstipendierna utan de kommer att fördelas utifrån tidigare ansökningar.