Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden får i uppdrag att fördela krisstöd till konstnärer


Anna Söderbäck Fotograf: Johan Westin.

Konstnärsnämnden får i uppdrag av regeringen att fördela 70 miljoner kronor till konstnärer i form av krisstipendier. Regeringen avsätter totalt 500 miljoner i krisstöd till kulturverksamheter, enskilda konstnärer och författare som kompensation för intäktsbortfall med anledning av Coronakrisen. – Det här krispaketet ger oss möjlighet att stödja konstnärer som drabbats. I det korta perspektivet handlar det om att underlätta för enskilda konstnärer att över huvud taget kunna fortsätta bedriva konstnärlig verksamhet. I det längre perspektivet handlar det om att det ska finnas ett konst- och kulturliv även efter att Coronakrisen är över. Vi kommer att göra vårt yttersta för att pengarna ska fördelas så snabbt som möjligt, vår målsättning är innan midsommar, då vi vet att situationen för många är akut, säger Anna Söderbäck, direktör för Konstnärsnämnden.


Anna Söderbäck betonar att det är viktigt att man ser krisstipendiet som en av flera åtgärder som aviserats, som exempelvis förenklade regler för A-kassa och hyresreduktioner.

– Dessa stipendiemedel räcker inte på långt när för att täcka alla behov, men kan tillsammans med andra insatser förhoppningsvis underlätta för en del konstnärer, säger Anna Söderbäck.

Krisstödet som regeringen avsätter fördelas av  Statens kulturråd, Svenska Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges Författarfond. 

Krisstipendiet kommer att kunna sökas från
tisdag den 28 april klockan 10.00
via Konstnärsnämndens digitala ansökningssystem.

Länk till frågor och svar (FAQ) >>