Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Konstnärsnämnden återrapporterar till regeringen

2022-03-01

Remissvar om återstartsutredningen till regeringen

Vi välkomnar många av de förslag som utredningen presenterar i betänkandet Från kris till kraft. Återstart för kulturen. Konstnärsnämnden föreslås bland annat fördela stipendier för att främja en återstart samt delta som expertmyndighet i olika utvecklingsarbeten inom till exempel kulturella och kreativa näringar och digitalisering.

PM om hantering av krisstöd till konstnärer

På uppdrag av regeringen har Konstnärsnämnden följt upp hanteringen av de krisstöd som myndigheten fördelade under 2021.

Årsredovisning och budgetunderlag till regeringen

Årsredovisningen är myndighetens årliga återrapportering till regeringen. Redovisningen är bland annat ett underlag för regeringens bedömning av myndighetens resultat och genomförande av verksamheten.
Budgetunderlaget innehåller myndighetens förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren.