Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Information om krisstöd

I juni tillfördes kulturområdet ytterligare 750 miljoner för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart. Av dessa tilldelades Konstnärsnämnden 92 miljoner kronor. Det möjliggör att yrkesverksamma konstnärer som i våras fick avslag på sin ansökan på grund av att Konstnärsnämnden var tvungen att prioritera, nu kommer att kunna beviljas ett Krisstipendium 3 genom tilläggsbeslut. Vid utlysningen av Krisstipendium 3 inkom ca 7 300 ansökningar, och trots att Konstnärsnämnden då hade ca 360 miljoner att fördela, räckte medlen inte till och ca 1 000 av de sökande fick avslag på sin ansökan. Tilläggsbesluten gällande Krisstipendium 3 kommer att fattas i slutet av september och beviljade stipendier utbetalas efter beslut.

De medel som återstår efter tilläggsbesluten gällande Krisstipendium 3, kommer att fördelas som extra ettåriga arbetsstipendium inom samtliga konstområden. Fler beviljade arbetsstipendier kommer att underlätta en återstart för yrkesverksamma konstnärer. De extra arbetsstipendierna fördelas till konstnärer som redan har ansökt arbetsstipendier 2021 hos Konstnärsnämnden. Tidplan för beslut om de extra arbetsstipendierna ges i slutet av september.

Det blir alltså ingen särskild utlysning av de 92 miljonerna utan de kommer att fördelas utifrån tidigare ansökningar enligt ovan beskriven plan.

Varför gör ni ingen utlysning av de nya krismedlen?
För att på ett effektivt och snabbt sätt hantera de nya krismedlen har Konstnärsnämndens styrelse beslutat att de 92 miljonerna i första hand kommer att gå till att bevilja de konstnärer som, trots att de uppfyllde kriterierna, fick avslag på sin ansökan om Krisstipendium 3.

Vilka får ta del av pengarna nu?
De som i våras fick avslag på grund av att det krävdes prioritering, kan nu i och med de nya krismedlen beviljas ett Krisstipendium 3.

Men jag missade att söka – varför gör ni så här?
Att fördela medlen genom tilläggsbeslut gällande Krisstipendium 3 kräver ingen ny beredning, då denna redan är gjord, vilket gör att pengarna snabbt når konstnärer som drabbats ekonomiskt av pandemin.

Kan jag komplettera min ansökan?
Nej, tilläggsbeslutet baseras på en bedömning av de redan inkomna ansökningarna till Krisstipendium 3.

Om det blir pengar över, kommer de att lysas ut?
De medel som återstår efter tilläggsbesluten gällande Krisstipendium 3 kommer inte att utlysas. Det förmodade söktrycket skulle vida överstiga de medel vi tilldelats, vilket i sin tur skulle innebära en stor administrativ kostnad i förhållande till tillgänglig summa.

Hur fördelas överblivna medel?
De eventuella medel som återstår efter fördelning inom Krisstipendium 3, kommer att fördelas som extra arbetsstipendier inom samtliga konstområden. Bedömning är redan tidigare gjord av respektive arbetsgrupp inom respektive konstområdes arbetsstipendieomgångar.

När kommer de olika stipendierna betalas ut?
Pengarna till de som tilldelas Krisstipendium 3 betalas ut under oktober och extra arbetsstipendium under november.