Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Henrik Håkansson får Konstnärsnämndens Stora stipendium

Bildkonstnärsfonden har beslutat att tilldela bildkonstnären Henrik Håkansson 2020 års Stora stipendium på 300 000 kronor.
Stipendiet tilldelas en aktiv konstnär som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har stor betydelse för nya generationer av konstnärer.
Bildkonstnärsfondens motivering lyder:
Henrik Håkansson tilldelas Konstnärsnämndens Stora stipendium år 2020 för sin förmåga att i grunden rucka på bilden av vår art som separerad från naturen. Under tre decennier har Henrik Håkansson utvecklats till en internationell föregångare inom konstens utforskande av samspelet mellan människa, flora och fauna. Specifika arter lokaliseras, observeras och dokumenteras, för att visuellt kommenteras eller interageras med i starkt drabbande verk. Genom avskalad teknisk och kommunikativ skicklighet, väcker han hos publiken en oförvanskad förundran över skönheten och egenheten i varje studieobjekts tillvaro, karaktär och beteende. Henrik Håkansson förmedlar oförutsägbara nya perspektiv på den biologiska mångfaldens komplexitet – och på människans maktfullkomlighet i relation till den.

Henrik Håkansson är född 1968 i Helsingborg och bosatt i Berlin och Falkenberg. Han utbildade sig vid Konstfack i Stockholm. Henrik Håkanssons verk har bland annat visats på biennalerna i Venedig, Berlin och São Paolo samt på museer och konsthallar världen över.

Till stipendiet publiceras en skrift om Henrik Håkansson med text av Magnus af Petersens, bilder av Lotta Antonsson/Henrik Håkansson och formgiven av Greger Ulf Nilson.