Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Gittan Jönsson mottagare av Stora stipendiet

Självporträtt av Gittan Jönsson

Bildkonstnärsfonden har beslutat att tilldela bildkonstnären Gittan Jönsson 2021 års Stora stipendium på 300 000 kronor.

Stipendiet tilldelas en aktiv konstnär som med en mycket hög konstnärlig kvalitet har stor betydelse för nya generationer av konstnärer.

Bildkonstnärsfondens motivering lyder:

Gittan Jönsson tilldelas Stora Stipendiet 2021 för sin betydande roll för den feministiska konsten och sina mångbottnade och ofta finurliga tolkningar av samhällets maktstrukturer utifrån ett djupt politiskt och humanistiskt engagemang. Utan en tanke att slå sig till ro delar hon numera sin konstnärliga tillvaro mellan Berlin och Skåne, och utmanar ständigt och obändigt sociala roller och föreställningar om genus. Gittan Jönsson är en bildkonstkonstnär som fritt rör sig mellan genrer och som också gör film och har spelat i band. Med rötter i 70-talets kvinnorörelse är hon en viktig ledstjärna för generationer av efterföljande.

Gittan Jönsson är född 1948 och bosatt i Berlin och i Brantevik i Skåne. Hon utbildade sig vid Konstfack i Stockholm. Gittan Jönsson har gjort flera offentliga gestaltningsuppdrag och är representerad på bland annat Moderna Museet, Nationalmuseum, Röhsska museet och Borås konstmuseum.

Till stipendiet publiceras en skrift om Gittan Jönsson med text av Thomas Millroth, bilder av Stephen Gill och formgiven av Greger Ulf Nilson. Skriften kan beställas från Konstnärsnämnden, info@konstnarsnamnden.se.