Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Gästföreläsning av Jonna Bornemark – Om professionellt omdöme och kulturens roll i ett samhälle.

Jonna Bornemark gästföreläste nyligen Om professionellt omdöme och kulturens roll i ett samhälle på Konstnärsnämnden. Hon är professor i filosofi vid Södertörns högskola.Jonna Bornemark forskar i ämnet
Praktisk kunskap
med tonvikt på frågor kring yrkeskunnande, praktisk visdom, erfarenhet, reflektion, utbildning, känslor och tyst kunskap. Bildning har varit ett annat viktigt forskningsområde och hon har varit redaktör för antologin
Det främmande i det egna: filosofiska essäer om bildning och person.
Jonna Bornemark har även forskat kring mätbarhetens gränser och hennes senaste bok
Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde
(2018) har fått stor uppmärksamhet.
Hon har bl.a. publicerat monografier, antologier och ett stort antal artiklar. Bornemark medverkar regelbundet i SR:s radioprogram
Filosofiska rummet,
Teologiska rummet
och
Kropp och själ.


Länk till dokumentationen av
Jonna Bornemarks gästföreläsning här  >>