Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Från kris till kraft – Konstnärsnämnden kommenterar återstartutredningen

Torsdagen den 30 september överlämnades ”Från kris till kraft. Återstart för kulturen” till regeringen. Utredningen slår fast att det kommer att krävas flera år av satsningar och presenterar åtgärder för att stärka kulturlivets hållbarhet framöver. Konstnärsnämnden delar utredningens bild att regeringen nu bör avsätta medel för att kulturlivet ska kunna starta upp och återhämta sig, men också kunna utvecklas framöver.

– Vi är naturligtvis glada över förslaget på återstartsstipendier under åren 2022–2023, men även över den föreslagna långsiktiga ramförstärkningen från 2024 av våra stipendier och bidrag för konstnärlig utveckling. Våra stöd är effektiva då de är stöd direkt till den enskilde konstnären. Det är positivt att återstartsstipendierna föreslås gå in i vår ordinarie bidragsgivning men, enligt vår mening, ligger inte den ekonomiska förstärkningen i paritet med behoven, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

Utredningen konstaterar behov av ökad kunskap och rådgivning om upphovsrätten och kanske framför allt inom det digitala området. Det är positivt och kommer att långsiktigt stärka konstnärernas villkor och möjligheter att leva på sin konst. Vi ser och uppskattar att vårt förslag i digitaliseringsrapporten, som vi lämnade till regeringen i juni, om att stärka information och rådgivning genom branschorganisationerna har tagits vidare.
 
Utredningen tar också upp vikten av att utveckla internationella satsningar inom kulturområdet. 
 
– Internationaliseringen är ett centralt och viktigt uppdrag som Konstnärsnämnden har för att stärka konstnärers utveckling och arbetsmarknad och vi uppskattar att utredningen fångat vår vilja att inrätta internationella program även inom teater och cirkus. Vi hoppas att regeringen kommer att ta detta vidare och att vi ges ett uppdrag redan år 2022 att starta program även inom dessa konstområden, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

Utredningen föreslår endast få konkreta uppdrag att läggas direkt hos Konstnärsnämnden. För att konstnärernas villkor ska beaktas blir det därför viktigt att Konstnärsnämnden som expertmyndighet får komma in och tillsammans med ansvariga aktörer samverka i de frågor som direkt rör konstnärers villkor och utveckling. Det gäller bland annat arbetet med att utveckla trygghetssystemen och frågor som rör kulturella och kreativa näringar.
 
Utredningen föreslår att
• Konstnärsnämndens anslag för stipendier och bidrag förstärks med totalt 65 miljoner kronor per år 2022–2023.  
• Konstnärsnämndens anslag förstärks med 48 miljoner årligen från 2024.