Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Femton danskonstnärer har beviljats stöd till internationellt utbyte och resebidrag


Foto: Elisa Torres Koreografi: Black duck/Pato negro (Paloma Madrid) Atacama, Chile 

I årets tredje fördelning av bidrag till internationellt utbyte och resebidrag beviljas bland andra Kenny Svensson resebidrag till Japan för att fördjupa sitt konstnärskap i möten med dansare, koreografer och lärare. Paloma Madrid får stöd för research med Mapuche-dansare i Chile och Elisaveta Penkova får stöd för att bjuda in den Zürich-baserade dramaturgen Armin Kerber för en veckas utbyte i anslutning till hennes nya solo. Konstnärsnämnden ser tydliga effekter av pandemin och reserestriktioner inom våra internationella stöd och program. I ansökningsomgången för Internationellt utbyte och resebidrag kan vi se att fler ansökningar än vanligt gällde resor och utbyten inom Norden. Antalet ansökningar var även färre än vanligt. Bland de internationella resor och utbyten som beviljats tidigare i år flyttas många resor framåt i tid.

54 procent av omgångens 28 ansökningar bifalles, med belopp som varierar mellan 7 000 och 30 000 kronor. Dansare och koreografer baserade i Västmanland, Skåne, Stockholm och Västra Götaland beviljas sammanlagt 222 000 kronor för utbyten och resor till tio länder i Europa, Afrika, Nord- och Sydamerika.

Konstnärsnämndens bidrag till internationella utbyten syftar till att presentera svensk konst för en utländsk publik samt att främja utbyte mellan svenska och utländska konstnärer. Resebidrag möjliggör research, fortbildning och kontaktresor i utlandet.

Länkar

Beviljade ansökningar