Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Extra krisstipendium till 7 862 yrkesverksamma konstnärer

Konstnärsnämnden har fördelat 170 miljoner kronor ur regeringens senaste krisstöd som krisstipendier. Medlen har fördelats genom tilläggsbeslut till de yrkesverksamma konstnärer som tidigare har beviljats Konstnärsnämndens Krisstipendium 2 och/eller Krisstipendium 3. Varje stipendium är på 21 600 kr och kommer att betalas ut snarast.– Eftersom vi vet att behovet bland yrkesverksamma konstnärer fortsatt är stort och återstarten ännu inte riktigt fått fart, har vi den här gången prioriterat att få ut krisstödet snabbast möjligt. Senast i slutet av mars kommer pengarna att ha nått de konstnärer som beviljats det nya krisstödet. Vi förstår att det här inte kan ersätta förväntade intäkter, men vi når ändå många som drabbats och hoppas att vi nu slipper ökad smittspridning och därpå följande restriktioner. Nu behöver vi få publiken tillbaka och ge konstnärerna förutsättningar att kunna leva på sin konst, säger Anna Söderbäck, direktör på Konstnärsnämnden.

Totalt har 7 862 krisstipendier fördelats denna omgång.

Fördelning mellan konstområdena:

3 217 stycken inom bild och form
2 946 stycken inom musik
758 stycken inom teater
502 stycken inom dans och cirkus
439 stycken inom film

För mer information om Konstnärsnämndens hantering av detta krisstöd se tidigare nyhet:
Konstnärsnämnden – Så här fördelar vi nya krisstödet (konstnarsnamnden.se)