Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

En sammanslagning av Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska prövas

En myndighetssammanslagning av Kulturrådet och Konstnärsnämnden ska prövas. Nu har regeringsuppdraget om detta kommit till myndigheten.

Totalt är det tio myndigheter som får i uppdrag att ta fram förslag på hur sammanslagningar kan genomföras och analysera konsekvenserna. Senast den 1 mars 2024 ska Konstnärsnämnden och Statens kulturråd  lämna en gemensam skriftlig redovisning av uppdraget till Kulturdepartementet.

Konstnärsnämnden och Statens kulturråd ska gemensamt:

  • beskriva för- och nackdelar med att myndigheternas uppgifter läggs samman, till exempel synergi- och effektivitetsvinster, vilken möjlighet det finns för kvalitetsförbättringar och risker för negativ påverkan på verksamheterna på kort och lång sikt
  • identifiera eventuella överlappande uppgifter i de båda myndigheterna
  • analysera ekonomiska, verksamhetsmässiga och personella konsekvenser på kort respektive lång sikt, särskilt konsekvenserna för kompetensförsörjningen
  • identifiera de författningar som berörs av organisationsförändringen
  • i övrigt identifiera vad som är viktigt för regeringen att ta hänsyn till vid prövning av organisationsförändringen, t.ex. styrningsfrågor, val av ledningsform och behov av särskilda organ.