Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Ellen Wettmark om att bli ordförande


Fotograf: Anna Ledin Wirén

– Jag är hedrad över förtroendet att leda Konstnärsnämndens styrelse. Utifrån perspektivet konstnärlig utveckling så är Konstnärsnämnden kanske den viktigaste aktören idag. Att få bidra till den verksamheten är mycket värdefullt och känns också väldigt roligt, säger Ellen Wettmark. Ellen Wettmark är ny ordförande i Konstnärsnämndens styrelse sedan 1 januari.
Ellen Wettmark har stor erfarenhet av konst- och kulturfrågor ur ett internationellt perspektiv, bland annat från att ha varit kulturråd i London. Hon menar att om man ser Konstnärsnämnden i ett globalt sammanhang så är det en unik verksamhet som är viktig att värna om.

– Konstnärsnämnden kan genom sitt breda uppdrag verka på flera olika plan för att främja konstnärers villkor och i förlängningen ge förutsättningar för konst och kultur. Genom myndighetens analysverksamhet ges en bild av villkor och förutsättningar samtidigt som de olika stipendierna och bidragen ger konstnärerna egenmakt och förutsättningar att utvecklas utifrån deras egna förutsättningar och situation, säger Ellen Wettmark.

– Vi ser tendenser till inskränkning av yttrandefriheten för konstnärer, men jag uppfattar att det inte enbart handlar om aktiva åtgärder som politisk styrning, utan också om vem som har möjlighet att verka som konstnär. Den indirekta ofriheten som skapas av till exempel de ekonomiska förutsättningarna för konstnärer är också avgörande för vem som får höras och synas. Där har Konstnärsnämnden en viktig roll att spela, menar Ellen Wettmark.
 
Ellen Wettmark är enhetschef på ArkDes, Statens centrum för Arkitektur och Design. Hon har tidigare bland annat varit verksamhetsansvarig för internationella frågor vid Statens kulturråd och varit Sveriges kulturråd i London.