Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Drygt 65 miljoner kronor i arbetsstipendier till 337 bild- och formkonstnärer


Ingela Johannson är mottagare av femårigt arbetsstipendiumStillbild från filmen Andrei’s Maria, 2017

Konstnärsnämnden har i år fördelat fler arbetsstipendier än tidigare. Som ett led i att stärka konstnärers basfinansiering i en tid då många drabbas ekonomiskt av den pågående pandemin, har Konstnärsnämnden omfördelat medel som har kunnat delas ut som 35 extra ett-åriga arbetsstipendier.14 bild- och formkonstnärer tilldelas femåriga arbetsstipendier om tre basbelopp per år (förnärvarande 141 900 kr), 165 bild- och formkonstnärer får tvååriga arbetsstipendier på 120 000 kr per år och 158 personer får ettåriga arbetsstipendier om 100 000 kr.

Den yngsta stipendiaten är 25 år och den äldsta är 85 år. Konstnärer från Sveriges samtliga län finns representerade bland bifallen.

Ingela Johansson är ny mottagare av det femåriga arbetsstipendiet:

– När jag fick beskedet kom känslan av lätthet, att i en oviss tid få bekräftelse på mitt arbete och samtidigt känna en ekonomisk trygghet, att det jag gör har en betydelse …det tror jag alla vill känna …


Se hela listan på beviljade arbetsstipendier »

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Beslutet fattades av Bildkonstnärsfonden som är den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till bild- och formkonstnärer.