Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Drygt 60 miljoner kronor i arbetsstipendier till 309 bild- och formkonstnärer

Foto: privatHans Cogne, mottagare av femårigt arbetsstipendium

130 bild- och formkonstnärer beviljas arbetsstipendium för första gången och får ettåriga arbetsstipendier om 100 000 kronor. 170 personer tilldelas tvååriga arbetsstipendier om 120 000 kronor per år. Även nio femåriga arbetsstipendier har fördelats.Urvalet speglar en bredd av olika uttryck och stipendierna går till konstnärer verksamma i olika delar av Sverige. Den yngsta stipendiaten är 26 år och den äldsta är 83 år.

Hans Cogne, grafisk formgivare, är ny mottagare av det femåriga arbetsstipendiet.

– Ett arbetsstipendium ger alltid en trygghet när man formger tidskrävande bokverk med maximal omsorg. Att tilldelas ett femårigt var en total överraskning som inte kunde komma lämpligare än detta krisår, då uppdragen försvann, säger Hans Cogne.

Se hela listan på
beviljade arbetsstipendier »

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.
Beslutet fattades av Bildkonstnärsfonden som är den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till bild- och formkonstnärer.