Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Black metal och väckelserörelsen

Kulturbryggan har i årets första utlysning beviljat 11 491 000 kronor till 15 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 1 juni 2020.

Bland dessa 15 projekt har Institutet beviljats 1 140 000 kronor till projektet Korpelarörelsen.
Projektet handlar om att från grunden skapa ett Black Metal-band, vars narrativ bygger på idéer och tankar sprungna ur Korpelarörelsen. Korpelarörelsen var en säregen väckelserörelse som var aktiv i Tornedalen under 1930-talet.

Korpelarörelsen är ett mångfacetterat projekt som innefattar mytbildning kring och varumärkesbyggande av bandet, inspelning av ett album och textförfattande med hjälp av forskare från Lunds universitet. Projektet kulminerar i ett antal sceniska framträdanden på festivaler och marknader i Norrbotten. Tanken är att dessa framträdanden ska bli till en kombination av Black metal-konsert, predikan och religionsfilosofisk föreläsning.