Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Black metal och väckelserörelsen

Institutet har beviljats bidrag till projektet Korpelarörelsen.

Kulturbryggan har i årets första utlysning beviljat 11 491 000 kronor till 15 projekt. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 1 juni 2020.Bland dessa 15 projekt har
Institutet
beviljats 1 140 000 kronor till projektet
Korpelarörelsen.
Projektet handlar om att från grunden skapa ett Black Metal-band, vars narrativ bygger på idéer och tankar sprungna ur Korpelarörelsen. Korpelarörelsen var en säregen väckelserörelse som var aktiv i Tornedalen under 1930-talet.

Korpelarörelsen
är ett mångfacetterat projekt som innefattar mytbildning kring och varumärkesbyggande av bandet, inspelning av ett album och textförfattande med hjälp av forskare från Lunds universitet. Projektet kulminerar i ett antal sceniska framträdanden på festivaler och marknader i Norrbotten. Tanken är att dessa framträdanden ska bli till en kombination av Black metal-konsert, predikan och religionsfilosofisk föreläsning.