Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Beslut om långtidsstipendium

Konstnärsnämndens styrelse har den 25 oktober 2021 beslutat att bevilja elva konstnärer ett 10-årigt långtidsstipendium, sex av konstnärerna är verksamma inom musikområdet och fem inom bild- och formområdet. Inom musikområdet har Magnus Broo, Ida Lundén, Dennis Lyxzén, Josefin Runsteen, Shida Shahabi och Lisa Ullén tilldelats ett långtidsstipendium. Inom bild- och formområdet har Carl Brolin, Nina Canell, Staffan Holm, Runo Lagomarsino och Maria Linnéa Sjöberg tilldelats ett långtidsstipendium.

Långtidsstipendium lämnas för att ge en konstnär, som under längre tid bedrivit konstnärlig verksamhet av god kvalitet, möjlighet att långsiktigt utveckla sitt konstnärskap. Stipendiet är på tre prisbasbelopp per år (för närvarande 142 800 kr). Stipendiet är skattepliktigt.