Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Beslut om 599 extra arbetsstipendier

I juni tilldelades Konstnärsnämnden 92 miljoner av regeringens krisstöd för att mildra de ekonomiska konsekvenserna av pandemin och för att underlätta en återstart. Konstnärsnämndens styrelse beslutade i september att 50 miljoner av dessa ska fördelas som extra arbetsstipendier för att främja en återstart av konstnärers yrkesverksamhet. Konstnärsnämnden har nu fattat beslut att fördela 599 extra arbetsstipendier, finansierat av krisstödet. De extra arbetsstipendierna har tilldelats konstnärer verksamma inom samtliga konstområden. Fördelningen mellan konstområdena: 267 inom musik, 205 inom bild och form, 55 inom teater, 41 inom film samt 31 inom dans och cirkus.

De extra arbetsstipendierna som finansieras av krisstödsmedlen är ettåriga och på samma belopp som respektive konstområdes ordinarie ettåriga arbetsstipendier.

På Konstnärsnämndens hemsida finns listor med beviljade stipendier:
Utdelade stipendier och bidrag