Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Vad tycker du om vår webbplats? Svara gärna på vår korta undersökning.

Publicerad:

Skrivbordsdans och filantropi

Upphovsperson: Nea Landin

Kulturbryggans beslut i årets andra utlysning

Kulturbryggan har i årets andra utlysning beviljat 11 182 000 kronor till 9 projekt inom programmen Konstnärlig förnyelse och Nya finansieringsmodeller. Beslutet fattades av Kulturbryggans ledamöter den 21 november 2022.

Projektet desktop.dreams har fått bidrag inom programmet Konstnärlig förnyelse. Det är ett delvis interaktivt, live-streamat dansverk som utspelar sig på datorskrivbordet, där vanliga datorprogram och webben används som förlängningar av sinnen och kropp.

Nea Landin, konstnär och upphovsperson:

– Idén föddes ur ett tidigare projekt som undersökte kontaktskapande i relation till distans, anonymitet och cyberspace. Det verket tog formen av ett slags förvridet, guidat videomöte mellan två deltagare, som kopplats ihop via en hemsida. Jag började då fundera på potentialen för rörelse, kroppslighet och performance i det tvådimensionella rummet vilket ledde mig in i det här projektet. Frågeställningar jag ville utforska vidare var t.ex. Vad kan det innebära att dansa ”i” och/eller ”med” en dator? Om jag använder datorskrivbordet som scenrum och dess olika program som förlängningar av lemmar och sinnen, blir detta existens på ett nytt plan?

Projektägaren Brakeley Nordic har beviljats bidrag inom programmet Nya finansieringsmodeller för att utveckla en modell anpassad för mindre kulturaktörer att attrahera filantropiskt stöd, samt att sprida modellen brett bland fria kulturaktörer i Sverige.

Johan Wennström, vd Brakeley Nordic:

– Vi ser ett starkt ökande intresse för filantropiskt stöd i Sverige, både från givarsidan och mottagarsidan. Vi bedömer också att filantropiskt stöd kommer bli allt viktigare som alternativ finansieringsmodell för kultursektorn i Sverige. Men det bygger på att kulturorganisationerna och de filantropiska intressena hittar varandra. Här ser vi att det finns okunskap och brist på erfarenhet idag. Vi ser en särskild utmaning för mindre verksamheter inom kulturområdet att arbeta med frågorna. Därför vill vi utveckla fungerande verktyg och metoder som fungerar specifikt för mindre kulturaktörer.

Samtliga beviljade projekt finns listade här. Resterande ansökningar avslogs.

Beslutsmeddelanden som innefattar detaljer och villkor kring beslutet samt de sakkunniga bedömarnas omdömen och utlåtanden skickas ut som senast i början av vecka 49.