Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Åtta svenska dansare får residens i Sverige

Konstnärsnämndens internationella dansprogram har beviljat åtta nya dansresidens i Göteborg och Malmö.  Nidia Martinez Barbieri foto Patrik Palm
Nidia Martinez  Barbieri, foto Patrik Palm

Dansaren och koreografen Elizaveta Penkova från Göteborg, bjuder in musikern Dejana Sekulic från Belgien för att fortsätta ett påbörjat utbyte inför verket ”Dancer on a tightrope”.
I Malmö bjuder dansaren och koreografen Nidia Barbireri in musikern Jorge Moniz från Portugal för ett samarbete med kollektivet Orizon.Art i skapandet av att ett ”a multidisciplinary and multilingual performance about Identity and Memory”.

Konstnärsnämndens internationella dansprogram arrangerar dansresidens på fyra svenska orter: i Göteborg i samverkan med Danscentrum Väst och Konstepidemin, i Malmö i samverkan med Danscentrum Syd, i Östersund i samverkan med Estrad Norr samt i Stockholm i egna dansstudion.
Residensen erbjuder en Sverige-baserad danskonstnär att bjuda in en internationell kollega för två veckors arbete i dansstudio. I residensstipendierna ingår personligt stipendium samt resa och boende. Den lokala värden bidrar med sitt nätverk och personella resurser för att danskonstnären ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

Här presenteras de som beviljats residens i Göteborg och Malmö

Genom ett utökat internationellt främjandeuppdrag för dansområdet, arbetar Konstnärsnämndens Internationella Dansprogram för att vidga och utveckla svenska koreografers och dansares internationella plattform, och ge danskonstnärer bosatta i Sverige ökade möjligheter till långsiktiga, internationella relationer.
Programmet omfattar stipendier, residens, samverkansprojekt i Sverige och utomlands. Dansprogrammet ska även informera om svensk dans, vilket vi gör genom expertbesök, mässnärvaro och andra främjande insatser.

För mer information om Konstnärsnämndens internationella dansprogram kontakta programansvarige Anneli Strömqvist
anneli.stromqvist@konstnarsnamnden.se
Telefon 08-506 550 70