Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Återrapportering om digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor

Konstnärsnämnden har lämnat en rapport till regeringen om hur digitaliseringen påverkat konstnärers villkor. Vi har i samverkan med upphovsrätts- och yrkesorganisationer, samt med PRV kartlagt situationen med särskilt fokus på konstnärers möjlighet att få betalt när deras verk nyttjas och sprids digitalt.

Digitaliseringens konsekvenser för konstnärers villkor