Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Återrapportering Coronapandemins konsekvenser för konstnärers villkor

Ökat antal arbetslösa konstnärer och minskad omsättning i konstnärers företag. Det visar den statistik som Konstnärsnämnden tagit fram om hur yrkesverksamma konstnärer drabbats under pandemin.
Idag tar regeringen emot Konstnärsnämndens rapport om hur pandemin påverkat konstnärerna. Konstnärsnämnden lyfter framför allt befintliga, strukturella hinder som undergräver villkoren för yrkesverksamma konstnärer generellt och som förstärkt dessas situation under krisen.

-Vi befinner oss fortfarande mitt i krisen. Nu, när vi börjar få in statistik, kan vi bättre följa och analysera i vilken utsträckning konstnärerna drabbats och vilka åtgärder och förändringar som behöver vidtas framöver, säger Anna Söderbäck, direktör och myndighetschef på Konstnärsnämnden. Näringslivspolitiska insatser och trygghetssystem behöver anpassas, så att konstnärernas yrkesmässiga förutsättningar stärks.

Till nyheten i sin helhet
Läs rapporten