Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

ArtNexus lanseras i Albanien

ArtNexus har lanserats i Albanien. Verksamhetsledaren Neda Mansouri och en representant från ArtNexus referensgrupp, Petra Frank, prefekt för Högskolan för scen och musik på Göteborgs universitet, tillbringade en vecka i Tirana och träffade konstnärer, representanter från det civila samhället och kulturministeriet. Ambassadör Elsa Håstad höll en invigningsmiddag på sitt residens och bland de inbjudna var albanska konstnärer och kulturministern Elva Margariti. Programmet representerar även det första kulturella samarbetet mellan Sverige och Albanien.

ArtNexus är ett treårigt program som ska utforska möjligheterna att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska mål. Det är ett samarbete mellan Konstnärsnämnden och Sida.

Programmet ska förutom den övergripande målsättningen att skapa synergier mellan kultur- och biståndspolitiska mål,

– främja konstnärlig utveckling och konstnärlig frihet

– främja internationella utbyten

– genom att främja konst och kultur med yttrandefriheten som grund, stärka demokratiseringsprocesser

Programmets kommer att bidra med kapacitetsbyggande insatser för konst- och kulturutövare och statliga aktörer. Möten mellan statliga aktörer och konst-och kulturutövare kommer att anordnas för att främja dialog, och studier kommer att genomföras för att främja en evidensbaserad utvecklingspolitik i partnerländerna.
Programmet har en referensgrupp bestående av representanter från olika myndigheter och det civila samhället: Sida, Svenska filminstutet, Riksteatern, Svenska PEN, Konstnärernas Riksorganisation, Musikalliansen, Göteborgs universitet, Patent-och registreringsverket, Unga Klara, Statens Konstråd samt Svenska Unescorådet.

Referensgruppen kommer, förutom att följa och vara vägledande i arbetet, även bidra till programmets kapacitetsbyggande arbete.

För mer information, kontakta:
artnexus@konstnarsnamnden.se

 

ArtNexus invigningsmiddag på ambassadör Elsa Håstads och make Kristoffer Leandoers residens. Med deltagande av bland annat albanska kulturministern Elva Margiriti (och stab), konstnärerna Romina Ruda, Matilda Odobashi, Genti Korini, grundare av Destil Creative Hub Sonila Abdalii, och ArtNexus verksamhetsledare Neda Mansouri samt Petra Frank, Prefekt för Högskolan för scen och musik på Göteborgs universitet.