Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

ArtNexus stödjer konstnärlig organisering

Hero Bakgrundspattern

Konstnärsnämndens kulturbiståndsprogram, ArtNexus, har under våren genomfört insatser för att stödja konstnärers organisering i programmets två partnerländer, Albanien och Armenien. Ett arbete som har givit intressanta resultat i båda länderna men också i Sverige.

I januari initierade ArtNexus ett peer-to-peer-program med representanter från olika delar av den armeniska och svenska kultursektorn. Programmet byggde på bilateralt utbyte mellan länderna där åtta experter från vardera landet deltog. Parterna höll enskilda onlinemöten under våren där de diskuterade konstnärers behov och metoder för stöd inom sina respektive områden. Samarbetet ledde sedan till en studieresa där representanterna från Armenien besökte Stockholm och ägnade en vecka åt diskussioner kring konstnärlig organisering, finansiering samt att säkerställa konstnärers fri- och rättigheter. Besöket skedde i slutet av april och besöksgruppen formar nu kärnan i ett initiativ för att skapa Armeniens första intresseorganisation för hela landets konstnärliga och kreativa sektor.

I Albanien har ArtNexus bidragit till och medverkat vid en konstnärskonferens i Vlore, Albanien, under maj 2024, som en del av arbetet för konstnärlig organisering där. Ett 20-tal personer deltog i konferensen och även där kretsade diskussionerna kring vikten av samarbete för att stärka konstnärers ställning samt förbättra konstnärligt yrkesverksammas möjligheter till säker försörjning och fritt verkande. Vid konferensens slut hade en styrelse för den nya intresseorganisationen valts ut, som kommer att fortsätta driva initiativet framöver.

Arbetet med båda länderna har kantats av utbyten med svenska aktörer, bland andra Bildkonst Sverige, KLYS, Konstnärernas Riksorganisation, Fackförbundet Scen och Film, Filmform, Riksteatern samt kollegor på Kulturrådet och Konstnärsnämnden. Alla som har varit i kontakt med programmet rapporterar att det har varit lärorikt också för den egna organisationen. Att delta i internationella utbyten ger perspektiv på det egna arbetet samt nya idéer för utveckling, rapporterar flera av de svenska aktörerna.

ArtNexus kommer att fortsätta stödja initiativ för konstnärlig organisering i båda partnerländerna, både finansiellt och med expertkunskap under 2024. Arbetet är en del av regeringens biståndsstrategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stödjer Agenda 2030 för hållbar utveckling. Programmet ArtNexus genomförs av Konstnärsnämnden och finansieras av Sida.