Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Årets sista beslutsomgång av internationella utbyten och resebidrag inom bild och form

Totalt fördelades 1 291 000 kr till 61 resor och utbyten. Bland bifallen finns bildkonstnären Jenny Åkerlund som har blivit inbjuden till International Museum of Surgical Science i Chicago för en separatutställning i december 2023 – februari 2024.

Fotograf: Hendrik Zeitler

Interpretive drift, Galleri Box, Jenny Åkerlund.

Museet i Chicago har samlingar som kretsar kring vetenskapshistoria med fokus på anatomi och kirurgi. Utöver de permanenta utställningarna bedriver museet ett utställningsprogram med fokus på samtidskonst som på olika sätt relaterar till museets tematik. Åkerlund hämtar idéer och material från områden som vetenskapshistoria och astronomi, och använder sig av tekniker som teckning, glas och video för att på olika sätt undersöka seendets föränderliga karaktär och gränsområden. Utställningen kommer att presentera teckningar och glasobjekt från det pågående projektet Vitreous bodies. Åkerlund beviljades stöd för att resa till Chicago för installationsarbete samt för att hålla en presentation vid vernissagen.

Fotografi gjort i äldre tekniker. Bergslandskap och vatten.

Operating from a dark place, fotografi, Karl Hallberg

Konsthantverkaren Karl Hallberg beviljades stöd för att delta i ett residens på Kunstkvarteret i Lofoten, Norge. På residenset möts fyra nordiska konstnärer med olika bakgrunder och praktiker för gemensamt arbete inom projektet Dada dag Surreal Nat. Ett samarbete som sträcker sig från slöjd och konsthantverk via teckning och skulptur till performance, poesi och installationer. Arbetet kommer att göras publikt i en rad utställningar och evenemang under 2024.
Hallberg skriver ”Vi riktar blicken mot det drömmande, fördolda och förvrängda i vår nuvarande, mångfasetterade, övergångstid. Vi kommer att utveckla verk som rör sig mellan den vedertagna och icke vedertagna verkligheten.”

Till beviljade bidrag Internationella utbyten och resebidrag 2023:4