Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Årets projektbidrag inom film beslutade


Fotograf: Gustav ÅgerstrandDokumentärfilmen ”Eskiboi” av Joanna Karlberg fick projektbidrag, filmen utspelas i Alaska.

Den 20 mars fattade Konstnärsnämnden beslut om att fördela 5,5 miljoner till 57 filmprojekt. Hos de projekt som valts ut finns en stor bredd av berättelser och uttryck. Ett trettiotal dokumentärfilmer ges stöd, flera filmare arbetar med arkivmaterial och blickar tillbaka på sin egen uppväxt och erfarenheter, andra befinner sig mitt i samtiden med angelägna berättelser. Regissören
Carl Javér
kommer att bygga sin nya film ”Souls on tape” på radiolegenden Mats Nileskärs musikprogram och intervjuer för att skildra den amerikanska medborgarrättsrörelsen hos svarta artister i USA från slutet av 70‐talet. Arkivmaterial används även av filmaren
Julia Dinome
som vill berätta om sin uppväxt med fosterbarn som extrasyskon och hur detta påverkat hennes familj. Filmaren
Charlotta Hayes
gör en film om den bortglömda amerikanska sångerskan Karen Dalton som påverkat bl. a Nick Cave och Bob Dylan, här finns tidigare oanvänt arkivmaterial att gräva ifrån.
Flera filmprojekt skildrar på olika sätt vår samtids utmärkande fenomen och vilken påverkan de har på den enskilda individen, ett exempel är filmaren
Joanna Karlbergs
dokumentärfilm ”Eskiboi” som utspelas i Alaska där klimatkrisen skildras genom barnens perspektiv.

Ett tjugotal fiktionsprojekt beviljades bidrag, t. ex
Hugo Liljas
kortfilm ”Motbild 20/20” där artificiell intelligens är temat, Hugo Lilja regisserade nyligen den guldbaggebelönade långfilmen ”Aniara”.
Lovisa Siréns
första långfilm ”Sagres” ges stöd, filmen berättar om tre kvinnor på en  lång resa genom Europa på väg att finna varandra och sig själva. Sirén har tidigare prisats för kortfilmen ”Pussy have the power”.

Fyra animationsprojekt gavs stöd, bl. a till
Anna Mantzaris
film ”Please Love Me” med animerade handgjorda dockor i skruvade vardagssituationer.

– Rekordmånga ansökningar har behandlats i årets omgång och det finns ett stort behov hos filmkonstnärer i hela landet att söka Konstnärsnämndens projektbidrag för utveckling, produktion och färdigställande. Bidraget söks av den enskilda filmaren och är ofta ett komplement till övrig finansiering, många filmer tar flera år att genomföra. Bland de som beviljats ryms både mer etablerade filmkonstnärer samt de som är i början av sin yrkesbana men som har starka projekt och personliga perspektiv, säger filmhandläggaren Tina Pettersson.

Totalt inkom 337 ansökningar till omgången varav arbetsgruppen för teater och film beviljat 17 procent. De utvalda filmprojekten kommer att ge ett viktigt tillskott inom filmproduktion i hela landet. Utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö kommer projekt att genomföras i exempelvis Norrbotten och Blekinge samt i olika länder som USA, Frankrike, Kina och Bangladesh m. fl.

Lista över alla beviljade filmprojekt>>

Kontakt:
Tina Pettersson, handläggare
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se