Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Årets assistentstipendiater utsedda


Fotograf: Julia Benon “Choreography negotiates with the interior”Installation av Julia Benon som ska assistera Anna Heymowska, scenograf och designer

Bildkonstnärsfonden har utsett 19 nya assistentstipendiater inom bild- och formområdet. Stipendierna är på 100 000 kronor och ger möjlighet att under 5 till 10 månader arbeta som assistent till en mer erfaren kollega.

I år har fler än någonsin sökt stipendiet. De flesta som söker stipendiet har avslutat sina högskolestudier relativt nyligen. Flera av stipendiaterna har sökt sig till kollegor utomlands. Stipendiet ger då också möjlighet att arbeta i ett internationellt sammanhang. 

Uppföljningarna från tidigare stipendiater visar att assistentstipendiet har stor betydelse för stipendiaternas konstnärliga utveckling och professionella nätverk. 

Samtliga stipendiater