Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Årets arbetsstipendier beslutade inom teater och film

https://stadsteatern.goteborg.se/om-oss/medarbetare/arkiv-fd-medarbetare/marcus-carlsson/

Foto: Per LarssonEtt stipendium beviljades film- och teaterregissören Marcus Carlsson från Göteborg. Han har gjort flera uppmärksammade film- och teateruppsättningar.

Konstnärsnämndens beslutade den 21 september om att fördela 65 arbetsstipendier till teater- och filmkonstnärer.Till årets omgång inkom en dubblering av antalet ansökningar mot förra året, en enorm ökning vilket visar på hur hårt pandemin har slagit mot konstnärers ekonomi.
Som ett resultat av omprioriteringar i årets budget beviljades ca 1,5 miljoner mer än planerat. Konstnärsnämnden har på detta sätt försökt möta det stora behov av stipendier som finns pga. den situation pandemin orsakat för många konstnärer.

Totalt beviljades 4 880 000 kr.

Ett större stipendium om 3 basbelopp beviljades film- och teaterregissören
Marcus Carlsson
från Göteborg. Marcus Carlsson har gjort flera uppmärksammade filmer och teateruppsättningar de senaste åren, bl. a ”Shirins vargar” på Göteborgs Stadsteater, långfilmen ”kärlek & vilja” och har den nya filmen ”Biodlaren” under utveckling.

Inom teaterområdet beviljades ett flertal personer ett arbetsstipendium för första gången, bland dessa kan nämnas regissören
Ashraf Yassin Ashkar
i Uppsala, ljussättaren
Ilkka Häikiö
i Malmö och skådespelaren
Eleonora De Loughery Nordin
i Sågmyra.

Inom filmområdet fick långfilmsregissörer och dokumentärfilmare merparten av årets stipendier, bl. a regissören
Isabella Eklöf
i Köpenhamn, regissören
Jon Blåhed
i Umeå och dokumentärfilmaren
Agnes-Lo Åkerlind
i Stockholm. Även kortfilmare och en animatör finns med bland de som valdes ut.

De ettåriga arbetsstipendierna inom teater är på 70 000 kr och inom film på 80 000 kr.
Stipendierna ges till konstnärer inom olika yrkeskategorier och genrer och syftar till att ge ökade möjligheter till fördjupning och att utveckla sitt eget konstnärskap. Vid sidan av att bedöma konstnärlig kvalité och den sökandes konstnärskap, strävar Konstnärsnämnden efter att fördela stipendier och bidrag jämställt, inom olika genrer, åldrar och yrkesgrupper samt att geografiskt fördela bidragen över landet.

Nästa utlysning sker våren 2021.

Kontakt:
Tina Pettersson
handläggare för teater och film
08-506 550 58
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se