Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Arbetsstipendium till 522 bild- och formkonstnärer

Till årets omgång av arbetsstipendier hade drygt 2 100 bild- och formkonstnärer ansökt och av dessa beviljades 522 ett stipendium.

Genom regeringens satsning på långa stipendier beviljades fler tvååriga arbetsstipendier än någonsin. Urvalet speglar en bredd av olika uttryck och stipendierna går till konstnärer verksamma i olika delar av Sverige. Den yngsta stipendiaten är 25 år och den äldsta är 84 år.

En person ligger i en hängmatta i stadsmiljö

Vilomanifestation av Sofia Priftis, fotograf: Hedda Axelsson

Arkitekten och bildkonstnären Sofia Priftis var en av dem som beviljades ett ettårigt arbetsstipendium om 120 000 kronor. Hennes första reaktion när hon mottog nyheten var ”Wow, är jag inbjuden till kalaset!?”

Jag hade redan hunnit jubla över två geniala studiokompisar som blivit beviljade, innan jag hunnit se att jag också får vara med och leka. Så jag blev trippelt glad!

Att få bekräftelsen och förtroendet som ett arbetsstipendium är, lockar mig att ge mig djupare in på den snåriga, härliga stigen. Stipendiet är en matsäck, en sovsäck, och en karta jag får rita själv.

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Beslutet fattades av Bildkonstnärsfonden, den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till bild- och formkonstnärer.