Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

Arbetsstipendium till 47 dans- och cirkuskonstnärer

Foto: Tamara Robledo Oud

Kaide Gonzalez

Stipendierna riktas till yrkesverksamma dans- och cirkuskonstnärer och ger möjlighet att bedriva och fördjupa ett konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet. I år fördelades 30 ettåriga, och 17 tvååriga, stipendier.

Urvalet speglar en bredd av olika dans- och cirkusuttryck, och stipendierna går till konstnärer verksamma i Dalarna, Halland, Jämtland, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Västerbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland. Den yngsta stipendiaten är 27 år och den äldsta är 66 år.

I denna ansökningsomgång har 250 ansökningar behandlats. Besluten fattades av Arbetsgruppen för dans och cirkus som är den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till dans- och cirkuskonstnärer.

Foto: Joachim Sandberg

Dansföreställningen Broar av Ingrid Olterman