Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbetsstipendium fördelade inom dans och cirkus 2021

Ofelia Jarl Ortega, mottagare av femårigt arbetsstipendium inom dans © Foto Nathan Gullström

Konstnärsnämnden fördelar 3 miljoner kronor i arbetsstipendium till 30 dans- och cirkuskonstnärer.
25 personer beviljas ettåriga arbetsstipendier om 100 000 kronor. Två cirkuskonstnärer och två danskonstnärer beviljas varsitt tvåårigt arbetsstipendium om 100 000 kronor per år. Ett femårigt arbetsstipendium har fördelats. cirkuskonstnärer.
Urvalet speglar en bredd av olika dans- och cirkusuttryck, och stipendierna går till konstnärer verksamma i olika delar av Sverige, den yngsta stipendiaten är 24 år och den äldsta är 54 år.

Det är andra året som Konstnärsnämnden fördelar fleråriga arbetsstipendier även inom dans- och cirkusområdena. Mottagare av det femåriga arbetsstipendiet är Ofelia Jarl Ortega, chilensk-svensk dansare och koreograf, verksam i Stockholm. Hennes arbeten kretsar kring sårbarhet och femininitet, ofta med suggestiv erotisk estetik. I hennes senaste verk StM visar hon hur dansarens frivilliga objektifiering ifrågasätter betraktarens delaktighet,

Tvåårigt arbetsstipendium går till cirkuskonstnärerna Henrik Agger och Louise Bjurholm v. Euler som har jobbat tillsammans sedan 2001, och är utbildade vid den statliga cirkusskolan i Moskva. Det fysiska uttrycket står i centrum och deras cirkusdisciplin parakrobatik är ofta utgångspunkten.
Se trailer för deras nya produktion Korobka.

Även dansaren Yared Tilahu Cederlund och dancehalldansaren Binta Blackout får varsitt tvåårigt arbetsstipendium för att kunna fördjupa sig i sina konstnärliga arbeten.

Se hela listan på beviljade arbetsstipendier inom dans och cirkus 2021.

Stipendierna riktas till yrkesverksamma dans- och cirkuskonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Beslutet fattades av Arbetsgruppen för dans och cirkus som är den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till dans- och cirkuskonstnärer.