Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Arbete pågår med krisstipendierna

Den 14 maj stängdes ansökan till krisstipendierna, som är en del av det krisstöd som regeringen gett Konstnärsnämnden i uppdrag att fördela ut. – Vi behandlar ansökningarna så snabbt det går och förbereder samtidigt för att när beslut är taget ska pengarna kunna betalas ut snabbast möjligt. Bland annat undersöker vi nya sätt för utbetalningar så att det ska gå så smidigt som möjligt, eftersom vi vet att behoven är akuta, säger Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden.

Parallellt fortsätter arbetet med att omfördela pengar inom Konstnärsnämndens ordinarie budget så att de ska göra mest nytta i rådande situation. Arbetsgrupper inom de olika konstområdena har möten för att besluta om andra stipendier och bidrag.

– De stora behoven som finns bland konstnärer nu kommer inte att lösas genom krisstipendierna. Därför för vi en aktiv dialog med andra parter, bland annat med branschorganisationerna och KLYS. I veckan har vi den årliga myndighetsdialogen med Kulturdepartementet där vi kommer att diskutera nuläget och framtiden, säger Konstnärsnämndens direktör Anna Söderbäck.