Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Anna Söderbäck om 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö


Foto:Stefan WrenfeltAnna Söderbäck, Konstnärsnämndens direktör

Anna Söderbäck, Konstnärsnämndens direktör, medverkade 30/9 på Region Blekinges konferens om konst och gestaltad livsmiljö. Hon berättade om Konstnärsnämndens rapport: 1% för konstnärlig gestaltning av offentlig miljö.
Enprocentsregeln innebär att 1% av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Enprocentsregeln är ett viktigt verktyg för att få in konst i samhällsplaneringen. Regeln bidrar bland annat till att uppnå det kulturpolitiska målet: att kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.

Rapporten, som är en komparativ  studie mellan år 2012 och 2018, av hur enprocentsregeln använts i regioner och kommuner, besvarar bland annat frågorna: 

·       Hur tillämpas enprocentsregeln?

·       Vad omfattar regeln?

·       Används det konstnärliga råd?

·       Vilken är konstnärens roll? 

·       Hur ser beställningsbeloppen ut?

·       Hur förvaltas den offentliga konsten?

Se hela föredraget på Vimeo

Länkar

Rapporten i PDF-format