Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Anders Hultqvist och Fredrik Nordström tilldelas nationellt kompositionsresidens


Anders Hultqvist (Foto: Johan Wingborg)

Komponisten Anders Hultqvist och musikern och komponisten Fredrik Nordström får stipendium på 40 000 kronor. För sjätte gången delas stipendium för kompositionsresidens vid Studio Acusticum i Piteå ut. Anders Hultqvist önskar under sin vistelse få samarbeta med kammarensemblen Norrbotten Neo samt Norrbottensmusiken och sammanföra musikalisk komposition och ljud- och installationskonst. En förhoppning är att projektet ska bidra till ökad medvetenhet kring förhållandet mellan människan och naturen och samtidigt ge intressanta kompositionella insikter och tekniker.

Fredrik Nordström önskar under sin vistelse få möjlighet att samarbeta med storbandet Norrbotten Big Band, som är en del av Norrbottensmusiken, för att utforska och prova musikaliska idéer utanför de traditionella ramarna för storband.

Om Kompositionsresidenset
Kompositionsresidenset har skapats genom ett avtal mellan Piteå kommun och Konstnärsnämnden. Konstnärsnämnden bidrar med vistelsestipendiet och del av koordineringskostnader. Piteå kommun, Norrbottensmusiken och Region Norrbotten bidrar med personella, rumsliga och tekniska resurser för att komponisten ska få möjlighet att utveckla och fördjupa sitt konstnärskap.

Norrbottensmusiken är en regional musikorganisation med lokaler i Kulturens hus i Luleå och Studio Acusticum i Piteå. Organisationen driver bland annat ensemblerna Norrbotten Big Band, Norrbotten NEO, Norrbottens Kammarorkester och Piteå Kammaropera.

För ytterligare information, kontakta
Magnus Lemark
magnus.lemark@konstnarsnamnden.se
telefon (direkt) 08-506 550 69