Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktuellt om Krisstipendium 2

– Just nu arbetar vi för fullt med att hantera de ansökningar om Krisstipendium 2 som kommit in, säger Pernilla Högström, enhetschef för stipendier och bidrag.

Vad händer nu?

Våra handläggare har gått igenom alla ansökningar för att se att formella villkor uppfylls och ansökningarna har sedan levererats till sakkunniga för bedömning. De sakkunniga är ämnesexperter, inom respektive konstområde, som bedömer om den sökande är konstnärligt yrkesverksam på en professionell nivå. Det är ett villkor för att kunna beviljas Krisstipendium 2.
 

Vad är nästa steg?

Konstnärsnämnden planerar att fatta beslut om Krisstipendium 2 i början av december. Beslut skickas ut till samtliga sökanden via e-post. Så fort beslut är fattat påbörjas utbetalningarna. Vårt mål är att alla utbetalningar ska ske innan årsskiftet. 
 
 – Samtidigt arbetar vi med att handlägga våra ordinarie stöd. Arbetsstipendier inom bild och form, som precis har haft sista ansökningsdag, har fler sökande än någonsin. Det kom in 34% fler ansökningar än i fjol , vilket visar på det stora behov av stöd som konstnärer har i denna tid av kris och uteblivna uppdrag, konstaterar Pernilla Högström.