Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Aktuellt angående krisstöd

Den 25 juni beslutade regeringen att ge Konstnärsnämnden ett nytt uppdrag att fördela ut krisstöd. Uppdraget är att fördela ytterligare 20 miljoner kronor av den tidigare avsatta halva miljarden till krisstöd för konst- och kulturområdet.

Dessa pengar går ännu inte att söka. Konstnärsnämnden arbetar för att se över hur medlen bäst ska fördelas ut. Mer information kommer i slutet av augusti.

Det tidigare krisstöd som Konstnärsnämnden fördelat ut i form av krisstipendier går inte längre att söka. Utlysningen stängde den 14 maj 2020.

Här kan du läsa mer om krisstipendierna som delades ut.