Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

667 bild- och formkonstnärer delar på drygt 87 miljoner kronor

Genom regeringens satsning på återstartsstipendier har Konstnärsnämnden kunnat fördela rekordmånga arbetsstipendier inom bild och form.

Jasmin Daryani

Från The Gathering series av bildkonstnären Ayedin Ronaghi, mottagare av ettårigt arbetsstipendium.

552 konstnärer får ettåriga arbetsstipendier om 100 000 kronor, 105 konstnärer får tvååriga arbetsstipendier om 120 000 kronor/år och 10 får femåriga arbetsstipendier om tre prisbasbelopp per år.

– Det är glädjande att kunna ge stöd till så många bild- och formkonstnärer. Men vi ser också att söktrycket har varit större än tidigare år. Efter pandemin är det många konstnärer som har en tuff ekonomisk situation, säger Matts Leiderstam, Bildkonstnärsfondens ordförande.

Urvalet speglar en bredd av olika uttryck och stipendierna går till konstnärer verksamma i olika delar av Sverige. Den yngsta stipendiaten är 25 år och den äldsta är 85 år.

Hela listan på beviljade arbetsstipendier »

Stipendierna riktas till yrkesverksamma bild- och formkonstnärer och är avsedda att ge tid till fortsatt konstnärligt arbete. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet, att den sökande är yrkesverksam och har ekonomiskt behov av stipendiet.

Beslutet fattades av Bildkonstnärsfonden, den del inom myndigheten som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till bild- och formkonstnärer.