Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

4600 sökande till Krisstipendium 2 – utlysningen stängd

När utlysningen av Krisstipendium 2 stängde natten mellan torsdag och fredag hade 4 631 ansökningar inkommit till Konstnärsnämnden. Flest ansökningar är från konstnärer verksamma inom musik, följt av bild och form, teater, film, dans och cirkus. 22 procent av de som sökt Krisstipendium 2 har aldrig tidigare sökt något stipendium hos Konstnärsnämnden.

̶  Det är positivt att vi har så många nya sökande för det betyder att vi har nått ut även till dem som vi vanligtvis inte har kontakt med. Samtidigt är det ännu ett tecken på hur svårt läget är för många konstnärer, säger Pernilla Högström, enhetschef för Stipendier och bidrag på Konstnärsnämnden. 

Ansökningarna till krisstipendierna kommer nu att beredas av sakkunniga inom de olika konstområdena.

̶  Vi ser att behoven bland konstnärerna fortsatt är stora och vi arbetar så snabbt vi kan för att få ut medlen. Prioriteringar kommer att göras utifrån krisstipendiets riktlinjer, som bland annat är ekonomiskt behov. Vi hoppas kunna ge besked i början av december och att pengarna ska betalas ut innan jul, säger Pernilla Högström. 

Har du frågor angående handläggningen av Krisstipendium 2 eller hur besked och utbetalning kommer gå till? Läs vår
fråga och svar.

Korta fakta om sökande till Krisstipendium 2

  •  22 procent av de som sökt Krisstipendium 2 har aldrig tidigare sökt något stipendium hos Konstnärsnämnden. 43 procent har aldrig tidigare beviljats något stipendium hos oss.
  • Den yngsta sökande är 18 och den äldsta är 86 år. Den genomsnittliga åldern ligger på 45 år. Högst snittålder har bild- och formkonstnärerna och yngst snittålder återfinns inom dans.
  •  54 procent av ansökningarna kommer från sökande i Stockholms län. De tre storstadslänen utgör tillsammans 82 procent av ansökningarna.
  • Jämfört med sökande till Konstnärsnämndens ordinarie stipendier så är det högre andel män som sökt krisstipendierna. Till de ordinarie stipendierna år 2019 utgjorde män 43 procent av alla sökanden. Till första Krisstipendium som utlystes våren 2020 var andelen män 53 procent och till Krisstipendium 2 ligger andelen män på 53 procent. Tendensen är den samma för alla konstområden.