Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

4 Miljoner till nya musikprojekt


Foto: Jon AntonssonLovisa Lundh Duprat

Musikern och komponisten Lovisa Lundh Duprats verk Sundshistoria för blockflöjtskvartett, fonogramproduktionen Mor & Dotter, kompositionsprojektet The extended keyboard – ett nytt perspektiv på pianot som instrument samt utvecklingsprojektet Gaudiopolis – Barnstaden är exempel på projekt som får bidrag. Konstnärsnämnden delar ut 4 miljoner kronor till utvecklingsprojekt inom musik.

Konstnärsnämndens bidrag för utvecklingsprojekt går till professionella musiker och komponister. Pengarna används bland annat till konsert- och kompositionsprojekt.

Exempel på konstnärer som får bidrag

I projektet
Sundshistoria,
skapar musikern och komponisten Lovisa Lundh Duprat från Malmö ett nytt verk för blockflöjtskvartett, där musikens syfte är att reflektera över relationen i Öresundsregionen genom tiderna ‐ ett område som sett krig, sjukdomar, flyktingvågor och gränskontroller. I verket vill Lovisa reflektera över termer som närhet och avstånd, enskildhet och gemenskap.
Sundshistoria
framförs i tre konserter på platser med historisk anknytning till både Sverige och Danmark av blockflöjtskvartetten Sirena.

Musikern Jonas Olsson från Göteborg får bidrag för att tillsammans med tonsättaren Johan Svensson också från Göteborg, i projektet
The extended keyboard ­ – ett nytt perspektiv på pianot som instrument
kartlägga nya speltekniker genom att utforska pianokroppen i dess helhet som ett ljudobjekt. Projektet kommer att resultera i ett omfångsrikt verk för solopiano för Jonas Olssons konsertprogram från säsongen 2021/22.

I fonogramprojektet
Mor & Dotter
skall musikern Amanda Lindgren från Umeå spela in outgiven musik komponerad av hennes mamma Hélen Lindgren. Målet är att föreviga en nyligen bortgången kvinnlig, västerbottnisk kompositör och autodidakt, som lämnar en stor låtskatt efter sig. Amanda vill undersöka relationen mor och dotter och hur hennes konstnärskap reflekteras i sin mammas konstnärliga gärning och engagemang.  I

Musikern och komponisten Leo Svensson Sander från Johanneshov i Stockholm får bidrag för utvecklingsprojektet
Gaudiopolis – Barnstaden, Tillsammans med dramatikern Lucas Svensson skapar han en musikalisk föreställning kring Gaudiopolis, republiken som skapades i Budapest av barn efter andra världskrigets slut. Föreställningen riktar sig till barn och vuxna, 10 år och uppåt och kombineras med samtal om t.ex. samhällens uppbyggnad, demokrati, rättigheter och ansvar.

Om Konstnärsnämndens bidrag för projekt

Konstnärsnämnden fördelar bidrag för utvecklingsprojekt till professionella musiker och komponister i olika delar av landet. Bidragen stödjer initiativ inom ett brett spektrum av musikaliska uttryck och de beviljade projekten består av såväl konsert- och fonogramproduktion, kompositions-, arrangerings- och utvecklingsprojekt. I denna ansökningsomgång har 254 projektansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 47 210 008 kronor.  

Läs mer om
projektbidrag inom musik

Länkar

Beviljade projektbidrag inom musik 2021