Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

325 000 kronor till internationella resor inom teater och film

https://www.diegogalafassi.live/

Foto: Diego GalafassiFilmaren Diego Galafassi får ett internationellt utbyte för att visa verket Breathe i Montreal.

25 personer har beviljats internationellt utbyte eller resebidrag. Beslut fattades den 3 juni av arbetsgruppen för teater och film.Arbetsgruppen beviljade
Rayam Aljazaeri,
Abduljabbar Al-Suhili
och
Ebba Dahlberg
Johansson
från Teater Jalada i Malmö ett internationellt utbyte med Ajoka Theatre i Pakistan.  Utbytet kommer att äga rum i höst om möjlighet att resa finns då.

Resebidrag beviljades till bland andra skådespelarna
Anna-Lena Hemström
och
Lotta Grut
som ska resa till Nederländerna och göra research inför en föreställning om Ida Bäckman.

Inom film beviljades
Diego Galafassi
ett bidrag för att resa till Kanada, där han ska genomföra  en utställning med sitt videoverk ”Breathe” på Phi-Centre i Montreal.

Animatören
Marika Heidebäck
får ett resebidrag för en researchresa till Tyskland och Ungern inför en film om barn som överlevt förintelsen.

Vissa datum för resor och utbyten kan komma att ändras på grund av restriktioner med anledning av Covid-19. Konstnärsnämnden kommer att hantera dessa ärenden i samråd med de enskilda konstnärerna.

Resebidrag och bidrag för internationellt utbyte ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte, och för olika typer av samarbeten och utbyten i utlandet. Det går också att bjuda in kollegor till Sverige. Resan eller utbytet ska främja den egen konstnärliga utvecklingen och/eller generera arbetsmöjligheter.

Nästa deadline för ansökningar om internationella utbyten och resebidrag inom teater/film är
1 oktober.

Kontakt:
Tina Pettersson
Handläggare
tina.pettersson@konstnarsnamnden.se