Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

28 musikprojekt beviljas 4 miljoner från Konstnärsnämnden

Privat bildMusikproducenten Hamed ”K-One” Pirouzpanah har fått projektbidrag för att skapa ett dancehall-album.

Musikproducenten Hamed ”K-One” Pirouzpanahs utvecklingsprojekt It was meant to be, konsertproduktionen Jag snurrar din värld, kompositionsprojektet Skillingnytt till kaffet samt kompositionsprojektet En vandrande musik är några exempel på de 28 projekt som får dela på ca 4 miljoner kronor av Konstnärsnämnden. Projektbidragen syftar till att stödja olika typer av experiment- och utvecklingsarbeten inom musik.

Exempel på konstnärer som får bidrag

I projektet
It was meant to be
vill musikproducenten
Hamed ”K-One” Pirouzpanah, Vällingby, skapa ett svenskproducerat dancehall-album tillsammans med jamaicanska artister samt  gitarristen Jonas Hedlund som nyligen varit på Jamaica där han har ett nätverk av konstnärliga samarbetspartners som kommer att medverka i projektet.

I konsert- och föreställningsprojektet Jag snurrar din värld skall musikern och komponisten
Cecilia Eurenius, Falun, skapa en föreställning där Ensemble Yria tillsammans med scenografen Caroline Romare tar fram en interaktiv, visuell och turnerande konsert för barn 0 ‐ 24 månader och deras nära vuxna. I ett baby-gym av jätteformat bjuds publiken in i Ensemble Yrias klangvärld där musik, scenografi och rörelse flätas samman.

Bo Selinder, Luleå, får bidrag för kompositionsprojektet
Skillingnytt till kaffet
där de deltagande musikkonstnärerna ska hälsa på hos sina äldsta generationer och ta del av deras minnen och tankar. Utifrån detta komponeras en sång för varje möte, en sång som sedan uruppförs för den som besökts. Det blir möten mellan generationer där konstnärerna får lära och inspireras och spegla sig i sina egna frågor kring livet och att bli gammal.

Kompositionsprojektet
En vandrande musik
av
Matilda Andersson, Göteborg, bygger på en lång vandring i Lapplandsfjällen med komponerande som blir inspirerat av miljö, möten och natur samt 5 gästande musiker/komponister som vid sex tillfällen gästar en lägerplats i en gemensam skapandeprocess. Dessa möten dokumenteras av filmare för att sedan publiceras online. Musiken planeras också att ges som konsert och eventuellt som fonogram.

Om Konstnärsnämndens projektbidrag

Konstnärsnämnden fördelar projektbidrag till professionella musiker, komponister, musikproducenter och dirigenter i olika delar av landet. Bidragen stödjer initiativ inom ett brett spektrum av musikaliska uttryck och de beviljade projekten består av såväl konsert- som fonogramproduktion, kompositions-, arrangerings- och utvecklingsprojekt.

I denna ansökningsomgång har 253 projektansökningar behandlats med ett sammanlagt sökt belopp på 46 390 008 kronor.

Länk till lista över beviljade projekt 2021

Kontakt:
Magnus Lemark
Handläggare musik
magnus.lemark@konstnarsnamnden.se