Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

2,8 miljoner i arbetsstipendier till dans- och cirkuskonstnärer


Hiphop dansaren och koreografen Damon Frost tilldelas ett femårigt arbetsstipendium. Fotograf: Ben Williams.

För att stärka konstnärers basfinansiering i en tid då många drabbas ekonomiskt av den pågående pandemin omfördelar Konstnärsnämnden en del av sina medel. Som ett led i det arbetet delas extra många arbetsstipendier ut. Stipendierna fördelas inom ordinarie utlysning. Sammanlagt fördelas 28 arbetsstipendier inom dans, inklusive samtida cirkus, varav 25 ettåriga på 100 000 kronor, två tvååriga på 100 000 kronor per år, och ett femårigt på tre basbelopp per år (för närvarande 141 900 kronor).Det femåriga arbetsstipendiet ges till hiphopdansaren och koreografen Damon Frost, frontfigur inom stilen popping sedan 80-talet. Arbetsgruppen för dans uppmärksammar därmed en framstående konstnär inom ett uttryck som utvecklas utanför institutionella ramar.

Damon Frost om att ta emot stipendiet:

– Being recognized for my passion/obsession is extremely humbling. I don’t often look back. I am super curious about new things and I have lots of plans to carry out! I am therefore honoured to receive this grant. It will help me to do what I do best without my creative powers being taxed by economic worry.

Dansarna och koreograferna Bambam Frost och Elisabeth Raymond beviljas tvååriga arbetsstipendier, med syfte att ge unga konstnärskap under stark utveckling möjlighet till framförhållning.

Bland stipendiater som beviljas ettåriga arbetsstipendier återfinns elva dansare och koreografer, sex cirkusartister, fyra koreografer samt fyra dansare. Stipendiaterna är verksamma inom olika genrer och uttryck i Dalarna, Halland, Skåne, Stockholm, Södermanland och Västra Götaland.

Se hela listan på beviljade arbetsstipendier >> 

Arbetsstipendier utlyses en gång per år och syftar till att ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet att bedriva och fördjupa sin konstnärliga verksamhet. Vägledande för fördelningen är konstnärlig kvalitet och att den sökande har ekonomiskt behov av stipendiet. Vikt läggs även vid att sprida stipendierna till konstnärer verksamma i olika delar av landet och inom olika konstnärliga uttryck.

Beslutet fattades av Arbetsgruppen för dans som har i uppgift att fördela stipendier och bidrag till konstnärer inom dans och samtida cirkus.