Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

188 miljoner till konstnärer föreslås i ändringsbudget

Regeringen föreslog idag, den 6 april, att konstnärer ska få ytterligare 188 miljoner kronor som stöd i den pågående krisen. Dessa medel ska liksom tidigare krisstöd fördelas av Konstnärsnämnden och Författarfonden. -Vi välkomnar regeringens strävan att fortsatt stödja de konstnärer som helt eller delvis förlorat sin möjlighet att leva på sitt yrke. För varje dag som går fördjupas krisen på individnivå. Många är de som överväger att lämna kultursektorn och vi riskerar en utarmning av konsten i vårt land. Att staten visar att konst och kultur ska värnas, hoppas jag följs av satsningar på kommunal och regional nivå, säger Anna Söderbäck, direktör Konstnärsnämnden.

-Vi kommer inte att utlysa en ny omgång krisstipendier, utan de här medlen kommer att läggas till de 204 miljoner som vi sedan tidigare tilldelats i år. Sammanlagt ansökte drygt 7 300 konstnärer om Krisstipendium 3 och vi såg framför oss ett stort antal avslag. Med de nya stödmiljoner som vi enligt kulturminister Amanda Lind kommer att få ta del av, så kan vi öka antalet konstnärer som beviljas ett krisstipendium, vilket är oerhört glädjande, konstaterar Pernilla Högström avdelningschef avdelningen Stipendier och internationella program.

Beslut kommer att fattas i Riksdagen den 21 april, varefter exakt medelstilldelning till Konstnärsnämnden kommer att meddelas.