Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Publicerad:

10,4 miljoner kronor till bild- och formprojekt

Totalt beviljas 38 projektbidrag spridda över hela landet. De vittnar om en bredd av olika uttryck, genrer och tematik.

Sammanlagt fördelar Konstnärsnämnden 10,4 miljoner kronor i projektbidrag till bild- och formkonstnärer.

Bildkonstnären Anastasia Savinova sitter i ett rum tillsammans med en massa objekt

Foto: Anastasia Savinova

Bildkonstnären Anastasia Savinova sitter i sin installation We Swim In One Water, act IV, ocean blue

Bildkonstnären Anastasia Savinova ska i projektet Cod Connection samarbeta med en kompositör och en marinbiolog för att skapa ljudskulpturer. Verket reflekterar över minskningen av torsk i våra hav, överfiske och ljudföroreringar.

Den textila formgivaren Nonkululeko Mlangeni ska i projektet Seekers & Keepers återvända till konstnären och vävmästaren Allina Ndebele som på 1960-talet var en del av den första svarta konstskolan vid Rorkes Drift Arts & Craft Center. I dialog med Allina Ndebeles verk kommer nya verk att skapas med utgångspunkt från afrikanska folksagor, muntligt berättande och hur uppväxtens influenser från olika håll påverkar det kreativa skapandet.

Fotografen Johan Österholm ska i sitt projekt Lightfall ägna sig åt ett material- och teknikexperiment. Med hjälp av den fotografiska tekniken där en tunn hinna med silvergelatin med flera lager av bilder används för att föra över motiv till olika objekt och papper.

Här kan du läsa vilka som beviljades projektbidrag