Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Våra stipendium och bidrag

Här hittar du våra stipendier och bidrag sorterade på konstområden.

Konstnärsnämnden har ett främjandeuppdrag

Om du är yrkesverksam konstnär kan du ansöka om arbetsstipendium, projektbidrag, residensvistelser och bidrag till internationella utbyten och resor.

Konstnärsnämnden fördelar stipendier och bidrag samt bygger kunskap, samverkar och informerar om konstnärers ekonomiska och sociala villkor.  Genom vår bidragsgivning främjar vi

  • yrkesverksamma konstnärers möjligheter att bedriva, fördjupa och utveckla sin konstnärliga verksamhet
  • konstnärlig utveckling
  • och stödjer nyskapande kultur.

Konstnärsnämndens bidragsgivning omfattar yrkesverksamma konstnärer inom följande konstområden:

  • bild och form
  • musik
  • teater
  • dans
  • film
  • cirkus