Gå direkt till innehåll Gå direkt till menyn

Stipendier och bidrag inom musik

Här hittar du Konstnärsnämndens stipendier och bidrag som går att söka inom musikområdet.

Du som är yrkesverksam konstnär inom musikområdet kan ansöka om Konstnärsnämndens stipendier och bidrag.

Musikområdet täcker in många olika yrkeskategorier och uttryck. Du kan exempelvis vara musiker, komponist, musikproducent, dirigent eller en kombination av dessa. Med kategorin musiker avses instrumentalister som till exempel basister, sångare, elektronmusiker och oudspelare. Med musikproducent avses skivproducent som har upphovs- eller uppföranderättsersättning för musikaliska produktioner.
För att komma i fråga för våra stipendier ska du helt eller delvis försörja dig på din konstnärliga verksamhet och återkommande låta din konst möta en publik eller ett konstnärligt sammanhang.

Bidrag inom musikområdet